Z RADOŚCIA PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, IŻ NASZA FIRMA UZYSKAŁA DOFINASOWANIE ZE SRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

PROJEKT:

"Podniesienie poziomu innowacyjności firmy Putz Recycling Krzysztof Putz poprzez zakup kruszarki udarowej o minimalnej średnicy wirnika 1000 mm"

PUTZ RECYCLING KRZYSZTOF PUTZ

WARTOŚĆ PROJEKTU: 878 500,00 ZŁ

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 199 929,60 ZŁ

Dzięki projektowi udało nam się zakupić kruszarkę udarową Trakpactor 1412, co znacznie zwiększyło naszą konkurencyjność na rynku usług.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl

 

 

© 2014 Putz Recycling all rights reserved!