Maszyny stacjonarne na sprzedaż, kruszarki i przesiewacze

Zobacz galerię maszyn

 

TYP CHARAKTERYSTYKA ZDJĘCIE OPIS
  Silnik [kW] Nadawa [mm] MAX. wielkość materiału wlotowego [mm] Szczelina [mm] Wydajność [t/h] Waga [t]  
KRUSZARKA "MAKRUM" SZCZĘKOWA 40.15R 45 700x400 350 50-100 15-50 11,95

Stosowane do wstępnego i wtórnego kruszenia materiałów o małej i średniej podatności na rozdrabnianie (granit, bazalt, sjenit, porfir).

 

W kruszarkach szczękowych rozdrabnianie następuje poprzez zgniatanie, ścinanie i zginanie brył nadawy (podawanego materiału) między szczęką stałą a ruchomą.

 

Materiały te nie mogą jednak posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych więcej niż 5% oraz wilgotności większej niż 10%. Szeroki zakres wielkości kruszarek i ich parametry techniczne pozwalają stosować je w różnych węzłach kruszenia - począwszy od wstępnego kruszenia aż do węzła produktu finalnego

KRUSZARKA "MAKRUM" SZCZĘKOWA 40.27 22 600x220 do 200 15-55 5-18 3,2
KRUSZARKA "MAKRUM" SZCZĘKOWA 40.31 15 600x140 100 5-20 10-14 4,5
KRUSZARKA MŁOTKOWA "MAKRUM" 41.97 37 550x400 70 5 25-32 4

Kruszarki młotkowe przeznaczone są do kruszenia materiałów mineralnych o małej i średniej twardości, takich jak wapień, margiel, kreda, łupek, żużel, klinkier cementowy, węgiel, złom ceglany itp. Kruszarki te stosowane są głównie do średniego lub drobnego kruszenia.

Odznaczają się bardzo dużym stopniem rozdrobnienia kruszonego materiału. Ilość zanieczyszczeń ilasto-gliniastych w materiale dostarczonym do kruszenia nie powinna przekraczać 20%, natomiast wilgotność materiału nie powinna być większa niż 15%.

KRUSZARKA MŁOTKOWA "MAKRUM" 44.12 75 1000x700 300 10 50-60 8,3

KRUSZARKA STOŻKOWA DKT 900/55A

55

stożek:

O900

50 3-15 15-70 10 Kruszarki stożkowe przeznaczone są do rozdrabniania materiałów twardych i średnio-twardych, jak np. bazalt, granit, rudy metali, diabaz, kwarc, wapień, piaskowiec, klinkier cementowy. Materiały te nie mogą jednak posiadać zanieczyszczeń ilasto-gliniastych w ilości większej niż 5% oraz wilgotności więcej niż 10%.
KRUSZARKO-GRANULATOR STOŻKOWY 10.63 55

stożek

O900

50 5-12 20-50 10
KRUSZARKA WALCOWA "MAKRUM" 40.59 2x13

walec:

O1000X350

45 2-10 6-30 7,5 Stosowane najczęściej do kruszenia średniego i drobnego, a także mielenia materiałów średniej i małej twardości.
Materiał jest rozdrabniany przez zgniatanie między przeciwbieżnie obracającymi się walcami . W wykonaniu typowym do materiałów wstępnie rozdrobnionych, takich jak: granit, bazalt itp. W wyk spec. do kruszenia pospółki żwirowej
PRZESIEWACZ WPB 231 4 pow. przesiewu: 2m² 30 2-35 20-80 5,5 Do procesów mechanicznej klasyfikacji ziarnowej, płukania i odwadniania
kruszyw i surowców mineralnych
oraz innych materiałów.
tory drgań - kołowe, eliptyczne i prostoliniowe
napędy bezwładnościowe - wibratory
i elektrowibratory
podparcia sprężyste - gumowo-stalowe, pneumatyczne, sprężyny stalowe
ilość pokładów sitowych - 1,2 i 3
PRZESIEWACZ WPB 531 15 pow. przesiewu: 5m² 80 2-35 100-250 11
© 2014 Putz Recycling all rights reserved!